یو اف اس >
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
₺3.150.000,00
4 تخت 1 حمام
₺1.550.000,00
4 تخت 1 حمام

فروش آپارتمان لوکس 160 متری در بیلیک دوزو استانبول

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام

خرید آپارتمان های نوساز و کلید نخورده 250 متری در بیلیک دوزو

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 5 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 5 حمام

خرید آپارتمان لوکس 130 متری در بیلیک دوزو

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام

خرید خانه نوساز در بیلیک دوزو

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام

خرید آپارتمان 135 متری در بشیکتاش استانبول

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام

فروش آپارتمان 250 متری در بشیکتاش

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 3 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 3 حمام

خرید آپارتمان 120 متری در بشیکتاش

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 2 حمام

خرید آپارتمان 85 متری در باغچه شهیر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام

فروش آپارتمان لوکس 320 متری در کادیکوی استانبول

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام

فروش آپارتمان 132 متری در ساحل کادیکوی استانبول

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
1 2 3 9