یو اف اس >
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش آپارتمان لوکس 160 متری در بیلیک دوزو استانبول

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام

خرید آپارتمان های نوساز و کلید نخورده 250 متری در بیلیک دوزو

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 5 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 5 حمام

خرید خانه دوبلکس 300 متری در بیلیک دوزو استانبول

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام

خرید آپارتمان لوکس 130 متری در بیلیک دوزو

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام

خرید خانه نوساز در بیلیک دوزو

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام