یو اف اس >
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید خانه لوکس در بشیکتاش

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
8 تخت 4 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
8 تخت 4 حمام

خرید آپارتمان 135 متری در بشیکتاش استانبول

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام

خرید آپارتمان لوکس در بشیکتاش استانبول

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 2 حمام

خرید آپارتمان دوبلکس در بشیکتاش

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 3 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 3 حمام

فروش آپارتمان 250 متری در بشیکتاش

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 3 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 3 حمام

خرید آپارتمان 120 متری در بشیکتاش

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 2 حمام