یو اف اس >
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلای 350 متری در آنتالیا

₺3.250.000,00
5 تخت 4 حمام 350 متر
₺3.250.000,00
5 تخت 4 حمام 350 متر

ویلای بزرگ و مجهز در آنتالیا

₺3.750.000,00
6 تخت 5 حمام 690 متر
₺3.750.000,00
6 تخت 5 حمام 690 متر

ویلای دوخوابه برای فروش در آنتالیا

₺600.000,00
2 تخت 2 حمام 115 متر
₺600.000,00
2 تخت 2 حمام 115 متر
₺396.000,00
2 تخت 2 حمام 115 متر

خرید ویلای تریبلکس در آنتالیا

₺3.100.000,00
5 تخت 3 حمام 290 متر
₺3.100.000,00
5 تخت 3 حمام 290 متر

ملک دوبلکس دوخوابه در آنتالیا

₺555.000,00
2 تخت 1 حمام 110 متر
₺555.000,00
2 تخت 1 حمام 110 متر

آپارتمان 240 متری 3 خوابه در آنتالیا

₺1.250.000,00
3 تخت 2 حمام 180 متر
₺1.250.000,00
3 تخت 2 حمام 180 متر

آپارتمان 3 خوابه در آنتالیا کپز

₺575.000,00
3 تخت 2 حمام 140 متر
₺575.000,00
3 تخت 2 حمام 140 متر
₺2.400.000,00
4 تخت 2 حمام 200 متر

آپارتمان 160 متری 3 خوابه در آنتالیا

₺217.500,00
3 تخت 1 حمام 130 متر
₺217.500,00
3 تخت 1 حمام 130 متر
₺575.000,00
2 تخت 2 حمام 125 متر
₺258.000,00
2 تخت 1 حمام 90 متر